duminică, 14 iunie 2020

MODELE DECLARATII -EVALUAREA NATIONALA 2020
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERESubsemnatul (Numele și prenumele) ............................................................................., în calitate
de   părinte/ocrotitor   legal al  elevului............................................................................................................. ,
născut  la  data  de....................,  cu  domiciliul în Localitatea............................................................................................................. ,
Strada .............................................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament............................................................................................................. ,
din   clasa   a   ................,   la   școala/liceul............................................................................................................. ,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile, acesta:
      nu a prezentat simptome specifice infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree etc.).
      nu a fost diagnosticat cu COVID-19
      nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul
      nu a avut nicio problemă de sănătate
      a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital).


Data: ............................                                                                                               Semnătura,Persoana de contact: Numele........................................................................................................./calitatea..................
Nr. telefon:..........................................

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE


Subsemnatul (Numele si prenumele)............................................................................................................. ,
angajat la școala/liceul............................................................................................................. ,
în calitate de................................ ,
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile:
      nu am prezentat simptome specifice infecției covid-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, etc.).
      nu am fost diagnosticat cu covid 19
      nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.
Data: ............................                                                                                               Semnătura,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu